Privaatsus- ja müügitingimused

Privaatsus- ja müügitingimused

ENNE TOODETE TELLIMIST VÕI TEENUSELE JUURDEPÄÄSEMIST JA KASUTAMIST PALUME SIND LUGEDA ALLJÄRGNEVAID TINGIMUSI

1. ANDMETE TÖÖTLEMINE

CrabSec’i privaatsuspoliitika kehtib kõikide meie osutavate teenuste osas. Meie veebilehekülje või ükskõik millise teenuse kasutamisega annad nõusoleku Sind puudutava teabe kogumiseks ja kasutamiseks käesoleva korra kohaselt. CrabSec’i teenuse kasutajana annad Sa isikuandmete töötlemise nõusoleku muu hulgas CrabSec’i rakenduse allalaadimisel tehes märgi „Nõustun kasutustingimustega ja isikuandmete töötlemisega“ välja juurde.

CrabSec OÜ kogub ja töötleb ainult neid andmeid, mis on teenuse kasutaja poolt tehtud avalikult kätte saadavaks, mida teenuse kasutaja edastab CrabSec’i rakenduse allalaadimise käigus, rakendust kasutades või meie veebilehte külastades.

2. MILLISEID ANDMEID KOGUME JA TÖÖTLEME

 • CrabSec’i teenuse kasutaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • CrabSec’i teenuse kasutaja valveobjekti asukoht, valveobjekti kirjeldus;
 • Seadme, millele on allalaetud CrabSec’i rakendus, identifitseerimist võimaldav teave;
 • CrabSec’i veebilehekülje külastamise andmed, sealhulgas veebiliikluse andmed, asukohaandmed, ajaveebid ja muud teabevahetusega seotud andmed, mis on meile vajalikud arveldusteks või muul eesmärgil.

3. MIS EESMÄRGIL KOGUME ISIKUANDMEID

 • Kogume ja töötleme isikuandmeid selleks ja viisil, et oleks võimalik kokku viia CrabSec’i teenuse kasutaja ja teenuse pakkuja;
 • CrabSec’i teenuse kasutaja valveobjekti andmed edastame teenuse pakkujale selleks, et ta saaks otsustada, kas valveobjekt asub tema läheduses ja kas ta saab ning soovib kasutajale teenust osutada;
 • Kasutame teenuse kasutaja isikuandmeid muu hulgas selleks, et lahendada CrabSec’i ja teenuse osutaja vahelisi küsimusi või võimalikke vaidlusi, mis seonduvad teenuse osutamise ja kvaliteediga;
 • Kasutame teenuse kasutaja kontaktandmeid eelkõige selle jaoks, et teavitada CrabSec’i teenuse uuendustest, tingimuste muutmisest või muul mitteturunduslikul eesmärgil;
 • CrabSec’i teenuse kaudu kogutud isikuandmeid ei kasutata inimeste ega nende asukoha ebaseaduslikuks tuvastamiseks, samuti ei kogu me isikuandmeid käitumusliku reklaami pakkumise eesmärgil, välja arvatud juhul, kui teenuse kasutaja on selleks andnud vastava nõusoleku.

4. MILLISEL VIISIL ISIKUANDMEID KOGUME

 • Teenuse kasutaja nime, telefoninumbri ning e-posti aadressi kogume CrabSec’i rakenduse allalaadimisel, kasutajaks registreerimisel, sealhulgas profiili loomisel ja selle muutmisel.

5. ISIKUANDMETE KOLMANDATELE ISIKUTELE EDASTAMINE

 • Kliendi isikuandmeid edastatakse ainult sellele teenusepakkujale, kes on aktiveerinud CrabSec’i rakenduse ja on võtnud vastu tellimuse või on muul viisil seotud CrabSec’i teenuse osutamisega. Teenuse pakkuja näeb üldjuhul vaid valveobjekti asukohta ja kliendi poolt rakendusse sisestatud kirjeldust valveobjekti kohta;
 • Me ei edasta CrabSec’i kasutajate isikuandmeid kolmandatele isikutele ega riigiasutustele, välja arvatud juhul kui andmete küsijal on selleks õigusaktist tulenev õigus.

6. Andmete turvalisus ja andmete kustutamine

 • Kogu teenuse kasutamisega seoses esitatud teave talletatakse meie turvaserverites. Kliendina vastutad Sa ise oma parooli salajashoidmise eest. On keelatud oma parooli kolmandale isikule edastamine või avaldamine.
 • Veebilehe kaudu kogutud isikuandmete edastamise, talletamise ja töötlemise turvalisus tagatakse tänapäevaste tavapäraste tehniliste vahenditega. Kahjuks ei ole teabe edastamine interneti kaudu täiesti turvaline. Me püüame hoida isikuandmete kaitstud, kuid me ei saa tagada täielikult andmete turvalist edastamist veebisaidile mistõttu igasugune andmete edastamine on Sinu omal vastutusel. Kui Sinu teave on meieni jõudnud, siis kasutame volitamata juurdepääsu vältimiseks rangeid toiminguid ja turvaabinõusid.
 • Kogutud isikuandmeid hoitakse CrabSec’i serveris, mis asub Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on ainult CrabSec OÜ või mõne seotud ettevõtte lepinguliste koostööpartnerite volitatud töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda vaid selleks, et tagada CrabSec’i teenuse ajakohasus ja efektiivne kasutamine.

7. OTSETURUNDUS

 • Kasutame Sinu e-posti aadressi või telefoninumbrit turundussõnumite saatmiseks ainult juhul kui oled andnud selleks nõusoleku veebilehel või muul viisil CrabSec’i teenuse kasutamisel. Juhul, kui Sa ei soovi saada otseturustuse teateid, siis vajuta meie saadetud e-kirja päises olevale lingile „ei soovi saada turustuse teateid“, saada meile e-kiri või tee vastav märge CrabSec’i kasutaja profiili lehel.

8. IP-AADRESS

 • Me võime koguda muu hulgas teavet Sinu arvuti, sealhulgas Sinu IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ja veebilehitseja tüübi kohta, et hallata oma süsteemi ja edastada koondteavet oma koostöö partneritele, sealhulgas reklaamijatele. Need on anonümiseeritud või agregeeritud statistilised andmed meie kasutajate veebilehitsemistegevuse ja -harjumuste kohta ning nende põhjal ei saa üksikisikut tuvastada.

9. KÜPSISED

 • Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse CrabSec’i veebilehte külastades brauseri poolt Sinu arvutisse või seadmesse, eesmärgiga Sinu veebilehe kogemust parandada, hinnata sisu kasutamist ja toetada enda teenuste turundamist. See võimaldab veebilehel jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, kirjasuurus ning muud eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea Sa neid iga kord uuesti sisestama, kui CrabSec’i teenust kasutama naased. Küpsised on olulised meie veebiteenuse lihtsamaks ja mugavamaks muutmisel, meie veebilehe kasutatavuse jälgimiseks ning Sulle parema teenuse pakkumiseks.
 • Võime kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid veebiliikluse analüüsimiseks, kasutajakogemuse parandamiseks ja selle personaliseerimiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid me kasutame.
 • Sul on võimalik blokeerida või kustutada salvestatud küpsised või võtta tagasi nõusolek küpsiste salvestamiseks Sinu arvutisse või seadmesse. Sõltuvalt veebilehitsejast on alljärgnevalt lisatud juhendavad viited, kuidas häälestada enamlevinud veebilehitsejaid küpsiste ja turvaseadete osas.

            Internet Explorer

            Google Chrome

            Mozilla Firefox

            Opera

            Safari

 • Küpsiste salvestamise blokeerimine või salvestatud küpsiste kustutamine võib Sul takistada CrabSec’i teenuse teatud osade kasutamist ning piirata veebilehe või CrabSec’i rakenduse tööd.
 • Käesolevaid küpsiste kasutamise põhimõtteid on võimalik muuta juhul, kui jõustuvad muudatused seadusandluses või muudes regulatsioonides, millega kaasnevad olulised muudatused küpsiste paigaldamise või kasutamise tingimustes. Igal juhul teavitatakse küpsiste kasutamise põhimõtete muutumisest meie veebilehel vastava teatega.

CRABSEC RAKENDUSE KASUTUSTINGIMUSED

ENNE TEENUSELE JUURDEPÄÄSEMIST JA SELLE KASUTAMIST PALUME SIND LUGEDA ALLJÄRGNEVAID TINGIMUSI

1. TEAVE TEENUSEPAKKUJA KOHTA

1.1 CrabSec’i teenustega seotud õiguste omaja ja teenuse pakkuja on Eestis asutatud äriühing CrabSec OÜ (registrikood 14169949), aadressiga Merivälja tee 50, Tallinn 11911, Eesti (edaspidi ka CrabSec).

1.2 CrabSec on internetis toimiv turvapatrulli tellimise rakendus, mis võimaldab turvapatrulli tellimise teenust vajavatel isikutel edastada tellimus CrabSec’i süsteemiga liitunud teenuse osutajale, teenuse pakkujal ja kliendil omavahel suhelda ning teostada teenuse kasutamisega seotud makseid (edaspidi teenus).

1.3 CrabSec’i rakenduse vahendusel teenuse osutamine ei võimalda CrabSec’il juhtida ega juhendada teenuse osutaja turvapatrulle ega muud tööd.

1.4 Teenusele juurdepääs ja selle kasutamine moodustab nende kasutustingimustega õiguslikult seotud lepingu, mis loob Sinu ja CrabSec’i vahel lepingulise suhte. Tingimustega mittenõustumine tähendab, et Sul puudub õigus teenuse kasutamiseks. Need tingimused asendavad eelnevalt kasutajaga sõlmitud lepingud või kokkulepped. CrabSec võib need tingimused lõpetada iga teenuse kasutaja suhtes eraldi või üldiselt, osaliselt või täielikult, samuti keelata teenusele juurdepääs mistahes ajal või mistahes põhjusel.

1.5 Kasutustingimused muutuvad juriidiliselt siduvaks kliendi sõlmitud lepinguks, kui:

 • klient nõustub kasutustingimustega märkides CrabSec’i elektroonilistes kanalites ära tingimustega nõustumise kasti;
 • klient nõustub kasutustingimustega allkirjastades need omakäeliselt või elektrooniliselt või;
 • klient kasutab mistahes CrabSec’i keskkonda või teenust.

1.6 Kui klient on nõustunud kasutustingimustega elektroonilistes kanalites, võib CrabSec edastada käesolevad kasutustingimused kliendile omakäeliseks või elektrooniliseks allkirjastamiseks, kui see on vajalik teenuse osutamiseks.

2. CRABSEC´i JA KLIENDI VAHELINE SUHTLUS

2.1 Klient võib igal ajal pöörduda CrabSec OÜ poole CrabSec’i rakenduse või mistahes muu teenuse kohta täiendava teabe saamiseks saates e-kirja aadressil: info@crabsec.ee.

2.2 Nõustudes käesolevate tingimustega, annad meile loa edastada Sulle teavitusi või muud teavet ühe või mitme allpool toodud kanali kaudu:

 • isiklikud teavitused posti, e-posti, telefoni, tekstisõnumi või muude kanalite kaudu;
  teave elektrooniliste kanalite kaudu (kaasa arvatud sellise teabe postitamine, millele pääsed ligi vaid elektroonilistesse kanalitesse sisse logides).
 • elektrooniliselt saadetud teavitus (nt tekstisõnum, e-kiri, teavitus elektroonilises kanalis) loetakse Sinu poolt kättesaaduks saatmise päeval. Postiga saadetud teavitused loetakse Sinu poolt kättesaaduks viiendal kalendripäeval teavituse saatmisest arvates.

2.3 CrabSec OÜ võib saata Sulle informatsiooni ja teavitusi kasutades meil olevaid või kasutaja antud kontaktandmeid (nt e-posti aadress, füüsiline aadress, telefoninumber).

3. TINGIMUSTEGA TUTVUMINE

3.1 Kehtivad tingimused saab soovi korral alla laadida veebilehelt: www.crabsec.ee ja app.crabsec.ee. Tingimused kehtivad alates nõustumise või tingimuste uuendamise kuupäevast kuni kehtivuse jaotise 11 kohaselt lõpetamise või muul tingimusel lõppemiseni. Kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika muudatustest teavitame kasutajaid e-kirja teel või meie veebilehel.

3.2 CrabSec’i teenuse kasutaja peab olema täisealine ja teovõimeline.

4. TINGIMUSTEGA MUUDATUSED

4.1 CrabSec OÜ võib käesolevaid tingimusi aeg-ajalt muuta. Soovitame muudetud tingimustega tutvuda. Tingimuste muudatused jõustuvad siis, kui postitame muudatused CrabSec’i veebilehel või teavitame Sind vastavas teenuses või muul viisil. Kui Sa jätkad mistahes CrabSec’i teenuse kasutamist pärast muudatuste avaldamist, siis loetakse seda kui kasutajapoolse nõusoleku andmist muudetud tingimustele.

4.2 Kui Sa ei nõustu muudetud tingimustega, võid tingimuste jaotise 11 kohaselt suhte CrabSec’iga lõpetada ja pead koheselt lõpetama mistahes CrabSec’i teenuse kasutamise.

5. TEENUSE KASUTAMINE

5.1 CrabSec’i rakenduse kasutamiseks võib olla vajalik vastava tarkvara alla laadimine ning kasutajakonto registreerimine.

5.2 Kasutajakonto registreerimine nõuab, et jagaksid CrabSec OÜ’ga teatud isiklikku teavet, näiteks nimi ja e-posti aadress. Ühtlasi nõustud Sa säilitama oma konto teabe täpse, täieliku ja ajakohasena. Kui Sa ei hoia konto teavet täpse, täieliku ja ajakohasena, võib juhtuda, et Sa ei saa teenusele juurdepääsu ega seda kasutada või et CrabSec OÜ lõpetab Sinuga lepingu.

5.3 Kasutajakonto loomisel palutakse Sul valida kasutajanimi ja salasõna. Soovitame valida salasõna, mida on raske ära arvata ja mis koosneb tähtedest, numbritest ning sümbolitest. Rakendust võib kasutada ainult kasutajakontoga. Kasutajana vastutad kõigi oma kasutajakontoga tehtud toimingute eest. Volitamata kasutamise vältimiseks hoia oma salasõna konfidentsiaalsena, ära jaga seda kolmandate osapooltega ega kasuta seda kolmandate osapoolte veebilehtedel või teenustele juurdepääsuks. Kui kahtlustad, et keegi teab Sinu salasõna, muuda see oma kasutajakonto turvalisuse kaitsmiseks otsekohe. Sinu kohustus on tagada, et Sa ei vastaks ühelegi soovimatule taotlusele jagada oma krediitkaardi, salasõna või muid andmeid. CrabSec OÜ ei vastuta selle eest, kui Sa ei suuda järgida käesolevas punktis osutatud kohustusi.

5.4 CrabSec’i rakendust kasutades määrad enne teenuse tellimist kindlaks valveobjekti, millele Sa CrabSec’i rakenduse kaudu teenust tellida soovid. Valveobjekti kohta tuleks märkida vähemalt valveobjekti aadress, andmed valveobjektile juurdepääsu piirangute kohta (nt kui tegemist on korrusmajas asuva korteriga, siis majja pääsemiseks vajalik turvakood vms). Rakendusse on võimalik alla laadida ka fotod valveobjekti kohta.

5.5. Sina pead võimaldama turvapatrullile juurdepääsutee valveobjektile ja tagama valveobjekti ülevaatuseks takistusteta juurdepääsu.

5.6 Sina vastutad sisestatud andmete kvaliteedi ja ajakohasuse eest.

5.7 CrabSec’i rakendust kasutades saad valida, kuidas teenuse kasutamise eest makse toimub, kas Sa soovid tasuda teenuse kasutamise eest pangalingi kaudu või kasutada krediitkaardimakset.

6. CRABSEC TARKVARA JA TUGI

6.1 CrabSec’i rakendus võimaldab teenuse tellijal esitada väljakutse soov teenuse osutajale ja teenuse osutajal võtta vastu tellija edastatud väljakutseid, saada väljakutse vastuvõtmisel rakenduse vahendusel vastava valveobjekti andmed ja kliendi kontaktandmed.

6.2 Tingimustega nõustumisel antakse Sulle piiratud tasuta lihtlitsents, mida ei saa edasi anda ega üle kanda. Litsents annab õiguse teenust kasutada, CrabSec’i rakendus alla laadida ja paigaldada personaalarvutile, mobiiltelefonile või muule seadmele ning kasutada rakendust seotult oma isikliku CrabSec’i kasutajakontoga. Kui CrabSec OÜ ei ole eraldi kirjalikus lepingus teisiti kokku leppinud, tehakse teenus kättesaadavaks ainult isiklikuks, mitte äriliseks kasutamiseks. CrabSec OÜ jätab endale kõik õigused, mida ei ole käesolevates tingimustes otseselt Sulle üle antud.

6.3 CrabSec OÜ ei saa tagada, et CrabSec’i rakendus või veebileht töötavad alati ilma häirete, viivituste või tõrgeteta. CrabSec’i rakenduse ja veebilehe abil toimuva suhtluse või nende kasutamise kvaliteeti ning sidekatkestusi võivad muu hulgas mõjutada mitmed järgmised tegurid: kohalik võrk, tulemüür, internetiteenuse pakkuja, avalik internet, üldkasutatav telefonivõrk ja toide. CrabSec OÜ ei vastuta ühegi häire, katkestuse või viivituse eest, mille on põhjustanud nende või muude selliste meie kontrolli alt väljas olevate seadmete rike või mittevastavus.

6.4 CrabSec OÜ täiustab CrabSec’i rakendust, teenuseid ja oma veebilehte pidevalt ja võib neid igal ajal muuta.

6.5 Aeg-ajalt on meil vaja hooldada või uuendada rakendust või aluseks olevat taristut, mis võimaldab CrabSec’i rakendust kasutada. Seetõttu võib CrabSec OÜ ajutiselt osaliselt või täies mahus peatada või piirata rakenduse kasutamist, kuni hooldus või uuendus on tehtud. CrabSec OÜ avaldab selliste peatamiste või piirangute kellaaja ja kuupäeva CrabSec’i veebilehel võimalikult vara, välja arvatud juhul, kui on vaja kiiresti sekkuda. CrabSec’i rakenduse kasutamise peatamise või piirangute eest ei ole võimalik kahjutasu nõuda.

6.6 CrabSec OÜ võib igal ajal lõpetada või muuta teenuse pakkumise. See võib olla muu hulgas olukorras, kus teenuse pakkumine ei ole meie jaoks enam võimalik, on toimunud tehnoloogia muutus, klientide tagasisidest ilmneb vajadus teistsuguse teenuse järele, välistel asjaoludel (sh õiguskeskkonna muutus) ei ole jätkamine enam otstarbekas või praktiline või ilmneb mõni punktis 11.2 osutatud põhjus. Muudatuste tagajärjel võib Sul tekkida kohustus kasutada CrabSec’i rakenduse uuendatud versiooni. Kui Sa ei nõustu rakenduse mistahes muudatustega, võid suhte CrabSec OÜ’ga katkestada jaotise 11 kohaselt.

6.7 Sina vastutad teenuste kasutamiseks vajalikule andmevõrgule juurdepääsu hankimise eest. Sinu mobiilivõrgu andmemahu ja sõnumside määrad ja tasud võivad rakenduda siis, kui avad või kasutad teenuseid seadmest, milles juhtmevaba funktsioon on aktiveeritud, ja teie vastutate selliste määrade ja tasude eest. Sina vastutad selliste ühilduvate riistvarade või seadmete soetamise ja värskendamise eest, mis on vajalikud teenuse, sh rakenduse, ning mistahes nendega seotud värskenduste kasutamiseks ja neile juurdepääsemiseks. CrabSec OÜ ei garanteeri, et teenused või mistahes nende osad funktsioneerivad mistahes konkreetses riistvaras või seadmes.

7. PIIRANGUD

7.1 Sinu suhtes kehtivad allpool loetletud piirangud, millega annad nõusoleku, et Sa:

7.1.1 ei anna litsentsi edasi, ei müü, loovuta, üüri, liisi, ekspordi, impordi, jaga, edasta ega anna kolmandale osapoolele muul viisil CrabSec’i rakenduse õigusi;

7.1.2 ei teosta ise ega anna korraldust või luba CrabSec’i rakenduse või mis tahes funktsioonide osa muutmiseks, tuletisteosteks või täiustusteks, tõlgeteks, pöördprojekteerimiseks, dekompileerimiseks, pöördassembleerimiseks, dekrüptimiseks, emuleerimiseks, häkkimiseks, rakenduse lähtekoodi või protokollide tuvastamiseks või tuvastamiskatseks (välja arvatud seadusega lubatud ulatuses);

7.1.3 ei eemalda, kata kinni ega muuda ühtegi CrabSec’i rakenduses sisalduvat autoriõiguse, kaubamärgi ega muud omandiõiguse teatist;

7.1.4 ei kasuta ega anna korraldust kasutada CrabSec’i rakendust või selle osa kolmandale osapoolele mõeldud kaubanduslike toodete või teenuste jaoks;

7.1.5 kasutad CrabSec’i rakendust oma kasutajakonto kaudu, välja arvatud allalaadimisel ja paigaldamisel;

7.1.6 ei telli teenust valveobjektile, mis kuulub kolmandale isikule ja millele teenuse tellimiseks Sul omaniku nõusolek puudub.

7.2 Kui rikud punktis 7.1 nimetatud piiranguid, võib CrabSec OÜ piirata Sinu teenuse kasutamist (blokeerida konto) või teenuse kasutamise lõpetada.

7.3 CrabSec OÜ ei vastuta kliendi konto blokeerimisest tulenevate kahjude eest.

8. CRABSEC MAKSE TINGIMUSED

8.1 CrabSec’i rakendus pakub kliendile võimalust tellida teenust ja maksta teenuse eest CrabSec’i vahendusel.

8.2 Kliendil tekib kohustus tasuda CrabSec’i rakenduse kasutamise eest tasu, makseperioodiga 30 järjestikku kalendripäeva 360 päevase aasta baasil (edaspidi kuutasu), vastavalt kehtivale hinnakirjale. CrabSec OÜ võib igal ajal lisada või muuta nii makseviisi kui ka maksetingimusi.

8.3 Kuutasu tuleb tasuda järgmise makseperioodi eest ette. Maksetähtaeg on Sulle nähtav ka CrabSec’i rakenduses.

8.4 Kliendil tekib kohustus tasuda väljakutsetasu vastavalt CrabSec OÜ kehtivale hinnakirjale igal juhtumil, kui klient on CrabSec’i rakenduse vahendusel esitanud teenuse osutajale väljakutse ja teenuse osutaja on selle vastu võtnud. Teenuse hind on määratud rakenduse vahendusel ja klient on kohustatud teenuse eest tasuma vaid rakenduses väljakutse esitamisel kuvatud hinna.

8.5 Klient ei tasu väljakutsemakset otse teenuse osutajale. Väljakutsetasu saajaks on CrabSec OÜ.

8.6 Pärast teenuse osutamist edastab CrabSec OÜ kliendile CrabSec’i rakenduse vahendusel väljakutsetasu arve. Väljakutsetasu arve kajastab vaid teenuse väljakutse esitamise ajal rakenduses märgitud tasu. Väljakutsetasu tuleb tasuda viivitamata arve saamisest arvates. Palun arvesta sellega, et väljakutsetasu maksetähtaeg on Sulle teenuse osutamise kuupäev.

8.7 Klient on teenuse eest tasunud, kui ta on sooritanud makse CrabSec OÜ’le. Nii kaua, kui makset sooritatud ei ole, ei ole võimalik CrabSec’i rakenduse kaudu teenust tellida.

8.8 Teenuse eest saab tasuda maksekeskuse kaudu läbi CrabSec’i rakenduse. Makse sooritamiseks vali maksekeskuses Sulle sobiv makseviis. Kui soovid tasuda pangalingi kaudu, saad valida tasumise SEB Pank, Swedbank, LHV pank, Nordea, Danske Bank, Krediidipank või Pocopay linkide kaudu. Pangalingi kaudu maksmiseks kliki vastaval logol, misjärel suunatakse Sind veebilehele, kus ootab eeltäidetud maksekorraldus. Veendu, et summa on õige ning kinnita tehing. Seejärel ära unusta klikkimast nuppu “Tagasi kaupmehe juurde” – ainult nii saabub koheselt meie süsteemi teade selle kohta, et oled makse edukalt sooritanud. Maksekeskuse kaudu tasumisel on võimalik valida tasumiseks ka Visa/MasterCard krediitkaart. Sinu pangakonto ja maksega seonduvat info ei salvestata, andmete edastamisel kasutatakse turvatud SSL ühendust.

8.9 Krediitkaardimakset tehes võib lisanduda teenustasu iga tellimuse kohta. Nimetatud teenustasu sisaldab maksete vahendustasusid, sh Visa/MasterCard teenustasusid. Teenustasu suurus on kuvatud CrabSec’i rakenduses. Juhul, kui makse vahendaja kehtestab maksetehingu teenuse kasutamise tasu, mille peavad tasuma teenuse tellijad eraldi, siis ei sisaldu nimetatud tasud CrabSec krediitkaardimaksete tasus.

8.10 CrabSec OÜ pakub Sulle tuge probleemide lahendamisel. Samuti toimub maksetega seonduvate vaidluste lahendamine CrabSec OÜ vahendusel. Maksete tugiteenuse kontakt on: info@crabsec.ee. E-kirjaga laekunud pöördumisele vastatakse viie tööpäeva jooksul.

8.11 CrabSec OÜ käitub makset pakkudes teenuse pakkujate majandusagendina vahendades CrabSec’i rakenduse kaudu tehtavaid makseid. Teenuse kasutaja kohustus teenuse pakkuja ees loetakse täidetuks hetkest, kui toimub maksekäsundi andmine raha maksmiseks CrabSec OÜ pangakontole. CrabSec OÜ ei ole teenuse tellija maksekäsundi täitja.

8.12 Kui Sa ei tasu kuutasu või väljakutsetasu õigeaegselt, on CrabSec OÜ’l õigus nõuda Sinult viivitamise korral viivist, mille suuruseks on 0,066% tasumisele kuuluvast summast iga maksmisega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.

8.13 Kui Sa ei ole tasunud kuutasu või väljakutsetasu, on CrabSec OÜ’l õigus peatada Sinu CrabSec’i rakenduse kasutamise õigus.

8.14 CrabSec OÜ võib lõpetada CrabSec’i rakenduse kasutamise koheselt juhul, kui Sa oled rikkunud kasutustingimusi, ei ole tasunud kuutasu kahe järjestikuse makseperioodi eest, varasemalt on esinenud maksehäireid või on alust arvata, et Sul tekib maksehäire. Sellisel juhul teavitatakse Sind rakenduse kasutuse õiguse lõpetamisest e-kirja teel.

9. TEENUSE TELLIMINE JA LOOBUMINE

9.1 Juhul, kui CrabSec’i rakenduse kasutaja tellib rakenduse vahendusel teenuse ning turvapatrull on kinnitanud teenuse vastuvõtmise, siis loetakse seda teenuse tellimiseks.

9.2 Tellitud turvapatrulli kasutamisest loobumiseks loetakse olukorda, kus turvapatrull on teavitanud tellimuse vastuvõtmisest ning CrabSec’i rakenduse kasutaja loobub peale vastava teate saamist teenusest.

9.3 Teenusest loobumisel peab CrabSec’i rakenduse kasutaja tasuma patrulli kohalesõidu tasu vastavalt CrabSec’i kehtivale hinnakirjale, kui teenusest loobumine toimus enam kui kaks minutit peale turvapatrulli tellimuse vastuvõtmist.

9.4 Juhul, kui oled valinud CrabSec’i rakenduse kaudu turvapatrulli, kes ei kinnita teenuse pakkumist või loobub pakkumisest peale tellimuse vastuvõtmist, siis Sina väljakutsetasu ei maksa, vaid valid uue teenuse pakkuja või loobud teenuse tellimisest.

10. CRABSEC RAKENDUSE KASUTAMISE TINGIMUSED

10.1 CrabSec’i rakenduse kasutamine toimub CrabSec OÜ antud litsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on teenuse tellijale tasuta, välja arvatud juhul, kui tingimustes on sätestatud teisiti. Juhul, kui tarkvaras on puudused, siis me kõrvaldame need esimesel võimalusel, kuid palume arvestada, et rakenduses võib esineda tehnilisi tõrkeid ning me ei saa tagada rakenduse tõrgeteta töötamist. CrabSec OÜ ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses sellega, et CrabSec’i rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Juhul, kui Sinu rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, siis muutub kehtetuks ka vastav litsents.

10.2 Kuna CrabSec’i rakendus on kommunikatsioonivahend teenuse tellija ja teenuse pakkuja vahel, siis sellest tulenevalt ei saa CrabSec OÜ mõjutada ega vastutada teenuse kvaliteedi ja puuduste eest. Samuti ei saa me tagada, et CrabSec’i rakenduse kaudu tellitud teenus toimub alati korrektselt ja puudusteta.

10.3 CrabSec’i rakendus ei ole turvateenuse pakkumine ning CrabSec’i rakenduse kaudu ei korraldata turvateenuse osutamist. Samuti ei ole tegemist agenditeenusega leidmaks turvateenuse pakkujatele kliente.

10.4 CrabSec’i rakenduse kaudu tehtud tellimustele ei kohaldata tarbija taganemisõigust.

11. TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

11.1 CrabSec OÜ võib teenuse vahendamise lõpetada igal ajal. Üldjuhul püüame sellest ette teatada vähemalt 30 kalendripäeva ette.

11.2 CrabSec OÜ võib Sinuga suhte lõpetada või Sinu rakenduse või kasutajakonto kasutuse igal ajal kohtusse pöördumata lõpetada või peatada järgmistel juhtudel:

11.2.1 Sa rikud käesolevaid tingimusi;

11.2.2 CrabSec OÜ’l on alust kahtlustada, et kasutad rakendust seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumiseks;

11.2.3 CrabSec OÜ’l on alust kahtlustada, et rakendust või teenust kasutatakse ebaausalt, mitteeesmärgipäraselt, CrabSec’i või kolmandate isikute huve kahjustavalt;

11.2.4 kohe, kui see on CrabSec OÜ põhjendatud hinnangul nõutav seoses õigusaktide või eeskirjade muutumise või ebasoodsa tõlgendamisega kohtu või järelevalveorgani poolt või kui seda nõuab pädev seadusandja, ametiasutus või mõni CrabSec OÜ partner;

11.2.5 30 päevase etteteatamisega, kui CrabSec OÜ otsustab lõpetada Sinu asukohas üldiselt kasutajatele CrabSec’i rakenduse pakkumise.

11.3 CrabSec OÜ’l on õigus kustutada kasutajakontod, mida pole rohkem kui kahe kuu jooksul kasutatud.

11.4. Suhte lõpetamisel tõkestab CrabSec OÜ Sinu juurdepääsu kasutajakontole ja rakendusele.

11.5 Pärast CrabSec OÜ’ga suhte lõpetamist lõpevad kõik Sinu CrabSec’i rakenduse kasutamise litsentsid ja õigused viivitamatult. Sa pead lõpetama viivitamatult rakenduse igasuguse kasutamise, pead eemaldama viivitamatult rakenduse kõigilt kõvaketastelt, võrkudest ja muudest mäluseadmetest ning hävitama kõik Sinu omanduses või valduses olevad tarkvara koopiad.

12. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

12.1 CrabSec OÜ austab Sinu privaatsust ja Sinu isikuandmete konfidentsiaalsust. Töötleme Sinu isikuandmeid, CrabSec’i rakenduse kaudu edastatud muid andmeid ja suhtluse sisu kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga.

12.2 CrabSec OÜ kogub Sinu isikuandmeid üksnes Sinu nõusolekul ja vaid selleks, et võimaldada CrabSec’i rakenduse eesmärgipärast toimimist ja selle vahendusel teenuse tellimist ehk väljakutse edastamist.

12.3 CrabSec OÜ võib edastada Sinu tellimuse täitmiseks vajalikke isikuandmeid teenuse osutajale.

12.4 CrabSec OÜ võib edastada Sinu isiku- ja pangaandmeid krediitkaardimaksete vahendajatele.

12.5 Teenuse osutaja  töötleb Sinu isikuandmeid üksnes kooskõlas käesolevate tingimuste ja CrabSec’i privaatsuseeskirjaga.

12.6 Teenuse osutaja ei töötle Sinu isikuandmeid ilma CrabSec OÜ loata.

12.7 Sa nõustud edastama CrabSec’i rakenduse kaudu valveobjekti asukoha ja enda kontaktandmed ning lubad CrabSec OÜ’l neid andmeid kasutada teenuse osutamise vahendamiseks rakenduse kaudu. CrabSec OÜ võib vastavaid andmeid kasutada rakenduse vahendusel teenuse osutamise kvaliteedi hindamiseks ja parendamiseks.

12.8 Käesolevate tingimustega nõustumisel annad Sa nõusoleku arvete mittetasumise korral Sinu isikuandmete avaldamiseks kolmandatele isikutele, kes tegelevad võlgnevuste sissenõudmise ja võlgnevusega seotud andmete avaldamisega.

13. ERIMEELSUSED

13.1 Kasutustingimusi puudutavad erimeelsused püütakse lahendada CrabSec OÜ ja Sinu vaheliste läbirääkimiste teel.

13.2 Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.